Professional visa and Travel service

บริษัทโปรเฟสชั่นแนล วีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด บริการรับปรึกษาเรื่องวีซ่าทุกประเภท เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน  กรอกฟอร์มออนไลน์ แปลเอกสารและประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศฟรี EMS จองตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ รับเขียนสัญญาหย่า สัญญาก่อนสมรส ไทยวีซ่า  วีซ่าRUN วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน เขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต เป็นต้น
 

                              ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร  089-611-7636  คุณอาย                                                          

หรือ Line Id : thaivisa และ thaivisa1, facebook : Nida tason 

                                                                                                                                    

  • ข้อมูลบริการวีซ่า วีซ่าคืออะไร วีซ่าเปรียบเสมือนบัตรเดินทาง เมื่อผู้เดินทางมีบัตรเดินทางก็สามารถเข้าผ่านสถานที่ต่างๆได้ การมีวีซ่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับนักเดินทาง ที่มีความ...

  • บริษัทโปรเฟสชั่นแนล วีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส เริ่มดำเนินธุรกิจด้านงานรับแปลเอกสารพร้อมบริการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเรามีทีมงานที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านการแปลแล...

  • แปลเอกสารทั่วไปหรือเอกสารส่วนตัว บริการแปลเอกสาร จากไทย - อังกฤษ หรือ อังกฤษ - ไทย ได้แก่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบเกิด(สูติบัตร ) หนังสือรับรองโสด ใบทะเบียนสมรส ใบบันทึกสมรส ใบ...
  • รับแปลเอกสาร สัญญาต่าง ดังนี้ สัญญาเช่าบ้าน,สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย,สัญญาเช่าคอนโด , สัญญาเช่าช่วง,สัญญาต่อเติมบ้าน,สัญญาต่อเติมบ้าน,สัญญาเช่าที่ดินปลูกสร้าง,สัญญาซื้อ-ขายรถยนต์ สั...
  • บริการแปลเอกสารภาษาอื่นๆ จากสถาบันการแปลที่ทางสถานทูตยอมรับ 100% ภาษาที่รับแปลราคา ภาษาเยอรมัน/Thai - Germany 1,800 บาท ภาษาฝรั่งเศษ/Thai - France1,800 บาท ภาษาอิตาลี่/ Th...
  • แผนประกันภัยการเดินทางที่ให้ผลประโยชน์ที่ครอบคลุม Travel Guard มีความสามารถเป็นเลิศในการประกันภัยการเดินทางทั่วโลก ในกว่า 160 ประเทศ ช่วยบรรเทาค่าใช่จ่ายหรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจาก...
  • รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / VIP Visa Run รับต่อวีซา 30 60 90 วัน ( ระยะเวลา 1 วัน ) ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ No need to Travel obroad ไม่ต้องไปยืนรอต่อคิวเ...

  • รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / Visa Extension ( ต่อตามสิทธิ์ หรือ ต่อเยี่ยมภรรยาไทย สามีไทย ) รับต่อวีซา 30 60 ( วันเดียวเสร็จ ) ไม่ต้องเดินทางออกนอกป...
  • วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี - ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไ...
  • วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐ...
  • วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMGRANT ED ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระท...
  • ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทกา...
  • เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O) (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจล...
  • บริการรับรายงานตัวแทน ทุก 90 วัน ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอก ประเทศ ในทุกๆ 90 วัน ท่านจำเป็นต้องไปรายง...
  • การยื่นขอวีซ่า 1 ปี หลังจากได้ work permit แล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป...
  • บริการรับจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน บริษัท โปรเฟสชั่นแนล วีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส ให้บริการรับจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในส่วนของบริการตั๋วเครื่องบิน เรามีบริการจำหน่าย ตั๋วเ...
  • บริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริษัทให้บริการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการรับท่านลูกค้าไปขอใบโสดจากสถานทูต ...

  • จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครยื่นขอวีซ่า การเขียนจดหมายแนะนำตัวก็เพื่อให้...
  • จดหมายสปอนเซอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต เพื่อชี้แจงจุดประสงค์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยให้ผู้ที่เป็นสปอนเซ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,571