จดหมายแนะนำตัวสถานทูต introduce Letter

 จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง

       

           จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเองนี้เขียนขิ้นเพื่อให้ทางสถานทูตทราบจุดประสงค์ของเราในการเดินทางครั้งนี้ โดยแนะนำตัวเองว่าเราเป็นใคร ทำงานอะไร และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่ออะไร พร้อมกับการการันตีตัวเองในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือกับทางสถานทูตว่าเราต้องการเดินทางไปยังประเทศที่เราขอวีซ่าและจะเดินทางกลับวันที่ได้แจ้งกับทางสถานทูตไว้ในจดหมาย พร้อมกับเขียนอธิบายเหตุผลที่เราจะไม่ไปพำนักเกินเวลา

          การเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเองสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ไม่จำเป็นที่ต้องเขียนเฉพาะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว การอนุมัติวีซ่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียนแต่มีองค์ประกอบอื่นๆด้วยในการพิจารณาเพื่ออนุมัติวีซ่าให้กับผู้ยื่นขอวีซ่า

 

          การเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง  เป็นภาษาไทย

 


 

   

                                                                                                                                      ชื่อ........................

                                                                                                                                      ที่อยู่........................

                                                                                                                                      เบอร์โทร์..................

                                                                                                                                      อีเมล์(ถ้ามี ).................

 

   เรียน  สถานทูต.............ประจำประเทศไทย

   เรีอง   จุดประสงค์ในการเดินทางไปอังกฤษวันที่ .......................

 

                     

             ดิฉันชื่อนางสาวสุดสวย สวยสุดในกระโทก ได้ยื่นคำร้องต่อ............................เพื่อไปท่องเที่ยวในช่วงเวลา .............................  และเป็นช่วงวันหยุด.......................  โดยส่วนตัวดิฉันมีความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมชมประเทศ..........เป็นเวลานานแล้ว และได้เคยยินประสบการณ์เดินทางไปเยี่ยมชมประเทศ.....มาหลายครั้งแล้วจากเพื่อนๆมากมาย ที่ได้เล่าถึงสถานที่ต่างๆของประเทศ..........ให้ฟังว่าสวยงามเพียงใด เช่น ...................(อธิบายสถานที่ต่างที่จะเดินทาง)....ไป................................... ดิฉันเลย.......................................................อยากเดินทางไป

           ปัจจุบันดิฉันทำงานที่..................................................  ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจที่จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำงานนำไปใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้  ในช่วงที่ดิฉันเดินทางไปท่องเทียวประเทศอังกฤษ ดิฉันมี..........................................................พนักงาน............................  และแน่นอนดิฉันจะกลับมาที่ประเทศไทยภายในระยะเวลา................โดยเหตุผลต่อไปนี้

1....อธิบายเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับ.....................

2.....อธิบายเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับ.....................

3.....อธิบายเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับ.....................

                 ดิฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานที่ดิฉันได้ยื่นไป ดิฉันจึงขอ......ความ.....................................................................  หากทางสถานทูตต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ตลอดเวลาตามที่อยู่และเบอร์โทรข้างต้น

 

 

         ขอแสดงความนับถือ

               

 

    นางสาวสุดสวย สวยสุดกระโทก         

   

 

 บริการรับเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง พร้อมแต่งเนื้อหาในจดหมาย ในราคาพิเศษเพียงใบละ 300  บาท สนใจติดต่อ ได้ที่ 02-989-7386,089-611-7636 

Visitors: 1,132