วีซ่าไทย

 

                                   รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / VIP Visa Run  

             

                     รับต่อวีซา  30   60  90  วัน    ( ระยะเวลา 1 วัน  )

         ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ          No need to Travel obroad  

         ไม่ต้องไปยืนรอต่อคิวเป็นเวลานาน      No need to stand in queue for a long time.

          ไมต้องเหนื่อยกับการนั่งรถ                 No need to Tired on a bus

          ไม่ต้องเสียเวลาทั้งวัน                         Do not waste time all day

 

              

            บริการต่อวีซ่า แบบ  VIP ราคานี้ !! มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น !! วันเดียวเสร็จ

 

    เอกสารที่ต้องเตรียม

        1.  พาสฟอตร์จริง 1 เล่ม และ สำเนา หน้าพาสปอตร์ 1 ใบ

        2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2  รูป

        3.  ที่อยู่อ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย เช่น โรงแรม  บ้านพัก คอนโด  บ้านเพื่อน ญาติ  แฟน  คนรู้จัก ( ถ้ามี ) 

 

    Document Request 

       1. Original Passport and  Copy Fist page ( Sign on page )

       2. Passport Photo 2 picture 

       3. Address in Thailand (Hotel , Condominium , Apartment , Friends House ,etc)   if you have 

                       

                      more Information please call +66 89 611 7636 

 

                 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-611-7636 คุณอาย 

                                  หรือ Email: pvls2000@gmail.com   

 


  • รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / Visa Extension ( ต่อตามสิทธิ์ หรือ ต่อเยี่ยมภรรยาไทย สามีไทย ) รับต่อวีซา 30 60 ( วันเดียวเสร็จ ) ไม่ต้องเดินทางออกนอกป...

  • วีซ่าแต่งงาน ติดตาม สามี/ภรรยาไทย สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี - ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไ...

  • วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐ...

  • วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMGRANT ED ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระท...

  • ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทกา...

  • เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O) (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจล...

  • บริการรับรายงานตัวแทน ทุก 90 วัน ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอก ประเทศ ในทุกๆ 90 วัน ท่านจำเป็นต้องไปรายง...

  • การยื่นขอวีซ่า 1 ปี หลังจากได้ work permit แล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป...
Visitors: 40,281