ต่อวีซ่า/Visa Run

 

    รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / Visa Extension   ( ต่อตามสิทธิ์ หรือ ต่อเยี่ยมภรรยาไทย สามีไทย ) 

             

                                 รับต่อวีซ่า แบบต่อตามสิทธิ      30 วัน   

                                 รับต่อวีซ่า แบบเยี่ยมภรรยาไทย/สามีไทย  60 วัน      

         

                 ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ      No need to Travel obroad   

 

                    ไมต้องเหนื่อยกับการนั่งรถ         No need to tried on bus           

                

                        ไม่ต้องเสียเวลาทั้งวัน            Do not waste your time all day                

 

              

                           บริการต่อวีซ่า แบบ  VIP ราคานี้ !! มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น !! 

 

    เอกสารที่ต้องเตรียม

        1.  พาสฟอตร์จริง 1 เล่ม และ สำเนา หน้าพาสปอตร์ 1 ใบ

        2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2  รูป

        3.  ที่อยู่อ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย เช่น โรงแรม  บ้านพัก คอนโด  บ้านเพื่อน ญาติ  แฟน  คนรู้จัก

 

                           ติดต่อสอบถามค่าบริการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-611-7636 คุณอาย

                                         for more information please call 0896117636

                                       หรือ Email: pvls2000@gmail.com   Line Id : thaivisa

 

 

Visitors: 63,633