รายงานตัวแทน 90 วัน / 90 Day Report to Immigration

 

         บริการรับรายงานตัวแทน ทุก 90 วัน  

                    ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย  หากท่านไม่เดินทางออกนอก

            ประเทศ ในทุกๆ  90 วัน ท่านจำเป็นต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถไป

            รายงานที่ใหนก็ได้ ตามแต่สะดวก และใกล้เคียงกับที่พำนักของท่าน หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรายงาน

            ตัวแทนได้หากท่านไม่สะดวกในการเดินทางไปรายงานตัวในวันดังกล่าว ท่านสามารถรายงานตัวล่วงหน้าได้

            1 สัปดาห์ ก่อนถึงวันที่ทางสำนักงานตรวจตนเข้าเมือง กำหนดให้รายงานตัว  

                     กรณีหากท่านต้องเดินทางออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่ตรงกับวันรายงานตัวของท่าน ท่านไม่จำเป็น

           ต้องไปรายงานตัว แต่เมื่อท่านเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง ให้ท่านนับไปอีก 90 วัน แล้วท่าน

           ค่อยไปรายงานตัวในครั้งต่อไป หากท่านไม่ได้ไปรายงานตัวในวันที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

           ท่านต้องเสียค่าปรับตามอัตราวันเวลาท่านเลยกำหนด 

                 

                เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

             1. พาสปอตร์ตัวจริง พร้อม สำเนาหน้าแรก 

             2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ 

             3. แบบฟอมร์ ต.ม 47

 

                ค่าบริการรายงานตัวแทน    1500  บาท / ต่อครั้ง 

 

 

                            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  089-611-7636 คุณอาย 

 

#1 โดย: อัมพร [IP: 223.24.9.xxx]
เมื่อ: 2018-05-15 10:13:19
ทำมัยขึ้นทะเบียนว่ารายงายตัวให้อีกคะลงแล้ววันที่ล่าสุด11/05/61แต่บอกว่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อย

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 103,642