วัคซีนพาสปอตร์ Vaccine Passport

บริษัทรับดำเนินการขอวัคซีนพาสปอตร์ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


 เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้  ( สัญชาติไทย )

1.พาสปอตร์ตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด

2.บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนา 1 ชุด 

3.ใบยืนยันการได้รับวัคซีน ปริ้นจากแอ็ปหมอพร้อม ต้องมีคิวอาร์โค้ด 

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว 

 

(ชาวต่างชาติ For Foreigner )

1.พาสปอตร์ตัวจริง Original Passport and Passport Copy.

2.ใบอนุญาตทำงานตัวจริง Work permit ( if have )

3.ใบยืนยันการได้รับวัคซีน Covid-19 vaccine Certificate ( print from App MorProm )

4. 2 passport photo, Size 2 inch with white background 

 

ระยะเวลาดำเนินการ   1 วันทำการ  ( ไมนับวันจองคิว )

 

ค่าบริการมีดังนี้ 

จำนวน  1   เล่ม  ราคา  1500 บาท/ต่อเล่ม 

จำนวน 2-5  เล่ม ราคา 1200 บาท/ต่อเล่ม 

จำนวน 6-10 เล่ม ราคา  800 บาท/ต่อเล่ม  

จำนวน 10 เล่มขึ้นไป ราคา  500 บาท/ต่อเล่ม 

 

หมายเหตุ 

1.ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม

2.ค่าบริการออกใบจองตั๋วเครื่องบิน บางกรณีเท่านั้น  

3.ค่าบริการจองคิวนัดหมาย

4.ค่าบริการยื่นแทน 

 

ข้อที่ควรทราบ : ท่านใดที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศจะไม่สามารถขอวัคซีนพาสปอตร์ในไทยได้ เว้นแต่ว่าบุคคลนั้นจะได้รับวัคซีนเข็มบูทเตอร์ในไทยและต้องบูทไม่น้อยกว่า 2 เข็ม 

 

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลด ID @visathai ( เติม @ ด้านหน้าด้วยนะคะ )   

 

Visitors: 185,914