บริษัท โปรเฟสชั่นแนลวีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด

 
         ริษัท โปรเฟสชั่นแนล วีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ( Professional Visa And Travel Service Co.,Ltd ) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2555  ให้บริการรับปรึกษา และ ดำเนินการเรื่องวีซ่าทุกประเภท สำหรับลูกค้าคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แบบท่องเที่ยว แบบเยี่ยมเยียน  หรือ ต้องการไปพำนักอาศัยแบบถาวรในต่างประเทศ ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าติดตามครอบครัว เป็นต้น
 
         ทางบริษัทยังให้บริการให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสชาวไทยในประเทศไทย หรือ คู่สมรสระหว่างชาวต่างชาติกับชาวต่างชาติ พร้อมแปลและรับรองเอกสารจากทางกระทรวงการต่างประเทศ และ สถานทูตของชาวต่างชาติ 
 
         ทางบริษัทยังให้บริการด้านวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เรียนหนังสือ ทำงาน เกษียนอายุ ติดตามครอบครัวบุตร หรือ คู่สมรส เป็นต้น 
 
 
 บริการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ 
 
 วีซ่าเกษียณอายุ ( NON - O )
 วีซ่าแต่งงาน ( NON - O ) 
 วีซ่าติดตามสามีไทย ( NON - O )
 วีซ่าติดตามภรรยาไทย ( NON - O )
 วีซ่าติดตามบุตร ( NON - O )
 วีซ่านักเรียน ( NON - ED )
 วีซ่าทำงาน  ( NON - B )
 วีซ่ารันออกประเทศลาว ( VISA RUN ) งดรับบริการชั่วคราวเนื่องจากสถาณการ์โควิด 
 ใบอนุญาติทำงาน ( WORK PERMIT หรือ ตท.3 ) เป็นต้น 
 
 
บริการด้าน แปลเอกสาร และ รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือ กงศุล ได้แก่
 
 ภาษาจีน 
 ภาษาอังกฤษ 
 ภาษาเยอรมัน 
 ภาษาฝรั่งเศษ 
 ภาษาสเปน 
 ภาษาอิตาลี 
 ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
 
 
บริการรับรองเอกสารจากสถานทูตต่างๆ ได้แก่ 
 
 สถานทูตจีน 
 สถานทูตไต้หวัน 
 สถานทูตมาเลเซีย 
 สถานทูตเวียดนาม 
 สถานทูตฟินแลนด์ 
 สถานทูตสวีเดน 
 สถานทูตเดนมาร์ค 
 สถานทูตเนเธอรแลนด์ 
 สถานทูตเยอรมัน 
 สถานทูตฝรั่งเศษ 
 สถานทูตออสเตรเลีย 
 สถานทูตออสเตรีย 
 สถานทูตสวิสแลนด์ 
 
 
 บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 37 สัญชาติ  ดังนี้ 
 

 ประเทศอังกฤษ

 ประเทศอเมริกา

 ประเทศออสเตรเลีย

 ประเทศนิวซีแลนด์

 ประเทศแคนาดา

 ประเทศไอร์แลนด์

 ประเทศไอซ์แลนด์

 ประเทศเยอรมัน

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 ประเทศฝรั่งเศส 

 ประเทศอิตาลี

 ประเทศนอร์เวย์

 ประเทศสวีเดน

 ประเทศเดนมาร์ก

 ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ประเทศเบลเยี่ยม

 ประเทศสิงคโปร์

 ประเทศไต้หวัน

 ประเทศจีนและฮ่องกง

 ประเทศอินโดนีเซีย

 ประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศลาว

 ประเทศพม่า

 ประเทศอินเดีย

 ประเทศตุรกี

 ประเทศอิหร่าน

 ประเทศบังกลาเทศ

 ประเทศปากีสถาน

 ประเทศเนปาล

 ประเทศภูฏาน

 ประเทศเกาหลี

 ประเทศญี่ปุ่น

 ประเทศรัสเซีย

 ประเทศออสเตรีย

 ประเทศโรมาเนีย

 ประเทศลัตเวีย

 ประเทศโปแลนด์

 ประเทศฟินแลนด์

 ประเทศไนจีเรีย

 ต่างชาติ กับ ต่างชาติ 

 
 
 บริการเขียนหนังสือรับรอง ต่างๆ ได้แก่ 
 
 หนังสือรับรองงาน 
 หนังสือรับรองเงินเดือน 
 หนังสือลางาน
 หนังสือลากิจ 
 หนังสือลาป่วย
 หนังรับรองค่าใช้จ่ายให้ผู้อื่น
 
 
 บริการเขียนจดหมาย และ แผนการเดินทาง ได้แก่
 
 จดหมายแนะนำตัวแนะนำตัวต่อสถานทูต
 จดหมายชี้แจงการศึกษาต่อ
 จดหมายชี้แจงรายได้
 จดหมายชี้แจงการเดินทางเดินทางไปต่างประเทศ  
 จดหมายเชิญต่างชาติมาประเทศไทย
 จดหมายอุทธรณ์กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธ 
 แผนการเดินทาง เป็นต้น
 
                                                                                                                                                                                                                       
Visitors: 208,997