บริษัท โปรเฟสชั้นแนลวีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด

บริษัทโปรเฟสชั่นแนล วีซ่า แอนด์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1  มีนาคม 2555  ให้บริการรับปรึกษา และ ดำเนินการเรื่องวีซ่าทุกประเภท สำหรับลูกค้าคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ต้องการไปพำนักอาศัยแบบถาวรในต่างประเทศ ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าติดตามครอบครัว เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ยังให้บริการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามสามีไทย วีซ่าติดตามภรรยาไทย วีซ่าติดตามบุตร วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน  วีซ่ารันออกประเทศลาว เป็นต้น 
 
 
บริการด้านแปลเอกสาร ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี่ ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
 
 
บริการด้านประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือ กงศุล ทั้งแบบด่วน และ แบบธรรมดา
 
 
บริการรับรองเอกสารจากสถานทูตต่างๆ ได้แก่ สถานทูตจีน สถานทูตใต้หวัน สถานทูตมาเลเซีย สถานทูตเวียดนาม สถานทูตฟินแลนด์ สถานทูตสวีเดน สถานทูตเดนมาร์ค สถานทูตเนเธอรแลนด์ สถานทูตเยอรมัน สถานทูตฝรั่งเศษ สถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรีย สถานทูตสวิสแลนด์ 
 
 
บริการจองตั๋วเครื่องบิน และ ประกันการเดินทาง สำหรับยื่นวีซ่า ตามหลักเกฎของสถานทูตกำหนดในกลุ่มประเทศยุโรป
 
 
บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เกือบทุกสัญชาติ  พร้อมบริการร่างสัญญาก่อนสมรส   และ จดทะเบียนหย่า 
 
 
บริการรับเขียนเอกสารหนังสือรับรองงาน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือลางาน 


บริการรับเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต  จดหมายเชิญต่างชาติมาประเทศไทย แผนการเดินทาง เป็นต้น
 
                                                                                                                                                                                                                       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 64,986