สัญญาต่างๆ Contract Registration

  รับแปลเอกสาร สัญญาต่าง ดังนี้

 สัญญาเช่าบ้าน, สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย, สัญญาเช่าคอนโด, สัญญาเช่าช่วง, สัญญาต่อเติมบ้าน, สัญญาต่อเติมบ้าน, สัญญาเช่าที่ดินปลูกสร้าง, สัญญาซื้อ-ขายรถยนต์, สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน, สัญญาเงินกู้, สัญญาไถ่ถอน, สัญญายอมความ, สัญญาหย่า, สัญญายกมรดก, พินัยกรรม

 

                    ค่าแปลสัญญาไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย

                                 แผ่นละ  700 - 1200 บาท

 

                               ระยะเวลาในการดำเนินการ 

                   ระยะเวลา 3 -7 วันทำการ ขั้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

 

                     

                    ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างมาเราตีราคาก่อนได้ค่ะ

                 Email:pvls2000@gmail.com

 

                                  

 

 

 

Visitors: 185,913