สัญญาต่างๆ Contract Registration

  รับแปลเอกสาร สัญญาต่าง ดังนี้

 สัญญาเช่าบ้าน,สัญญาเช่าที่อยู่อาศัย,สัญญาเช่าคอนโด , สัญญาเช่าช่วง,สัญญาต่อเติมบ้าน,สัญญาต่อเติมบ้าน,สัญญาเช่าที่ดินปลูกสร้าง,สัญญาซื้อ-ขายรถยนต์  สัญญาซื้อ-ขายที่ดิน,สัญญาเงินกู้,สัญญาไถ่ถอน,สัญญายอมความ,สัญญาหย่า,สัญญายกมรดก,พินัยกรรม,

 

                    ค่าแปลสัญญาไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย

                                 แผ่นละ  700 - 1200 บาท

 

                               ระยะเวลาในการดำเนินการ 

                   ระยะเวลา 3 -7 วันทำการ ขั้นอยู่กับจำนวนเอกสาร

 

                     

                    ลูกค้าสามารถส่งตัวอย่างมาเราตีราคาก่อนได้คะ

                 Email:pvls2000@gmail.com

 

                                  

 

 

 

Visitors: 62,267