วีซ่าสำหรับพำนักในประเทศไทย/ Thailand Visa Service

 

     ทางบริษัทให้บริการเปลี่ยนประเภทการลงตรา NON IMM สำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภท ดังต่อไปนี้ ผ30 หรือ TR 60 ยกเว้น ผ15 ที่ไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าในประเทศไทยได้ วีซ่าที่สามารถเปลี่ยนประเภทการลงตราได้ เช่น  NON O , NON ED , NON B , เป็นต้น และ ให้บริการรับต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ชั่วคราว หรือ พำนักอาศัยแบบระยะยาว 1 ปี ขึ้นไปในประเทศไทย เช่น ต่อวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าโควิด วีซ่าติดตามบุตรไทย ติดตามภรรยาไทย ติดตามสามีไทย วีซ่านักเรียน วีซ่าอาสาสมัคร วีซ่าเกษียน วีซ่าทำงาน ขอใบอนุญาตทำงาน หรือ work permit เป็นต้น รวมไปถึงบริการยื่อขอ Elite visa และ Resident permit ใบรับรองถิ่นที่อยู่และขอใบต่างด้าว เป็นต้น 

 

 รายการต่างๆที่ทางบริษัทให้บริการมีดังนี้

1.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทติดตามคู่สมรมไทย  NON O 

2.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ปะเภทติดตามบุตรไทย  NON O

3.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทติดตามบิดา มารดา ไทย NON O

4.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทติดตามคู่สมรสต่างชาติ NON O

5.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทติดตามบุตรต่างชาติ NON O

6.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทอาสาสมัคร NON O

7.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทเกษียนอายุ NON O

8.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทนักลงทุน NON O     

9.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภทนักเรียน NON ED

10.เปลี่ยนประเภทการลงตรา ประเภททำงาน NON B

11.บริการต่อวีซ่าท่องเที่ยว

12.บริการต่อวีซ่าโควิด

13.บริการต่อวีซ่า STV

14.บริการต่อวีซ่าติดตามภรรยาไทย

15.บริการต่อวีซ่าติดตามสามีไทย

16.บริการต่อวีซ่าติดตามบุตรไทย

17.บริการต่อวีซ่าบุตรถือพาสปอตร์ต่างประเทศโดยใช้สิทธการอยู่ต่อ มารดา/บิดา สัญชาติไทย

18.บริการต่อวีซ่าสามีหรือภรรยาต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานในไทย

19.บริการต่อวีซ่าบุตรต่างชาติที่เรียนหนังสืออยู่ในประเทศไทย

20.บริการต่อวีซ่าต่อวีซ่านักเรียนแบบชั่วคราวและระยะยาว

21.บริการต่อวีซ่าอาสาสมัคร

22.บริการต่อวีซ่าเกษียนอายุประเภท O

23.บริการต่อวีซ่าเกษียนอายุประเภท O-A

24.บริการต่อวีซ่าประเภทนักลงทุน

25.บริการต่อวีซ่าใบอนุญาตทำงาน 

26.บริการต่อวีซ่าทำงาน

27.บริการจดทะเบียนบริษัท และ จด vat

28.บริการรายงานตัว 90 วัน

29.บริการแจ้งที่พักอาศัย TM30

30.บริการขอใบรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อทำใบขับขี่ หรือ ซื้อรถยนต์

31.บริการยื่นขอ Elite visa  

32.บริการขอ Re-entry สำหรับเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย

 

 ขั้นตอนการให้บริการ:

1.แอดไลดบริษัท; @visathai ( อย่าลืมเติม@ข้างหน้านะค่ะ )

2.แจ้งจุดประสงค์ที่จะให้ทางบริษัทดำเนินการ

3.ถ่ายหน้าพาส หน้าวีซ่า ที่เดินทางเข้าไทยล่าสุด และ หน้าวีซ่าที่อยู่ไทยปัจจุบัน

4.ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดให้ก่อนเบื้องต้น และ คำนวณวันที่จะสามารถยื่นได้ 

5.แจ้งรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า และ แจ้งค่าบริการ 

6.แจ้งตารางนัดหมายพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า พร้อมชำระค่าบริการ 

7.นัดยื่นวีซ่า ณ ตม ในพื่นที่ 

8.ฟังผลและรับเล่มแทน 

9.การันตีวีซ่าทุกเคส คืนเงินเต็มจำนวนกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับวีซ่า 

 

ค่าบริการยื่นวีซ่า:

 ค่าบริการยื่นวีซ่าแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้าว่าครบตาม ตม กำหนดหรือไม่ กรณีลูกค้า ไม่มีบัญชีในไทย ไม่มีเงินโชว์บัญชีเอง ไม่มี Bank Statement ยอนหลัง ไม่ทะเบียนสมรม ไม่มีคร 11 ไม่มี คร22 เป็นต้น จะมีค่าบริการในการทำเอกสารส่วนนี้เพิ่มเติม 

 

ค่าธรรมเนียม ตม 

 ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนประเภทการลงตรา 2000 บาท 

 ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า 1900 บาท 

 ค่าธรรมเนียมขอ Single Re-Entry 1000 บาท

 ค่าธรรมเนียมขอ Multiple Re-Entry 3800 บาท 

 

 สถานที่ยื่นขอเปลี่ยนประเภทการลงตรา และ ขอต่อวีซ่า 

 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื่นที่จังหวัด

 

 เวลาดำเนินการ 

 ช่วงเช้า 08.30 - 11.30 น 

 ช่วงบ่าย 13.00 - 16.30 น 

 

 ค่าบริการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-651-5449  เจ้าหน้าที่ คุณเอมมี่ คุณแอม 

 

                   


 • TM30.jpg
  ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกกฏหมายใหม่ โดยมีใจความสรุปว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือ เจ้าบ้าน จำเป็นจะต้องแจ้งลงทะเบียนการเข้าพำนักอาศัยในเคหะสถานภายใน 24...

 • Marringe visa Husband Thai.jpg
  ทางบริษัทรับบริการยื่นขอวีซ่า ประเภท NON- O ติดตามภรรยาไทย และ ติดตามสามีไทย ระยะยาว 1 ปี ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าได้นั้นจะต้องจดทะเบียนสมรมแล้ว สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั้งผู้ที่จดทะเบียนส...

 • รูปลูกค้าวีซ่าเกียณ สิงคโปร์ .jpg
  วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ NON - O วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้อง...

 • images 1.jpg
  ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตรา...

 • รูปลูกค้าต่อวีซ่านักเรียน อินโดนีเซีย .jpg
  วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMIGRANTED หรือ แบบต่ออายุ ทุก 90 วัน ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษ...

 • Marrringe visa Thai wife Korea .jpg
  ทางบริษัทรับดำเนินการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการลงตรา Non immigrant สำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่ 1. Non immigrant O ประเภท เกษียนอายุ 2. Non immigrant O ประเภท ติดตามภรรยาไทย/ติดตามสามีไทย...

 • การยื่นขอวีซ่าทำงาน 1 ปี ต้องทำหลังหลังจากได้ work permit แล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อ...

 • ทางบริษัทรับบริการยื่นขอวีซ่าประเภท NON IMMIGRANT- O ติดตามบุตรไทย 1 ปีสำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรม แต่มีบุตรกับคนสัญชาติไทย มีความประวงค์จะพ...

 • ใบรายงานตัว 90 วัน .jpg
  ชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 9...
Visitors: 226,618