วีซ่าไทย/ visa thai

 

                                   รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / VIP Visa Run  

             

                     รับต่อวีซา  30   60    วัน    ( ระยะเวลา 3 วัน  )

         ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ          No need to Travel obroad  

         ไม่ต้องไปยืนรอต่อคิวเป็นเวลานาน        No need to stand in queue for a long time.

          ไมต้องเหนื่อยกับการนั่งรถ              No need to Tired on a bus

          ไม่ต้องเสียเวลาทั้งวัน                   Do not waste time all day


 

    เอกสารที่ต้องเตรียม

        1.  พาสฟอตร์จริง 1 เล่ม และ สำเนา หน้าพาสปอตร์ 1 ใบ

        2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2  รูป

        3.  ที่อยู่อ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย เช่น โรงแรม  บ้านพัก คอนโด  บ้านเพื่อน ญาติ  แฟน  คนรู้จัก ( ถ้ามี ) 

 

    Document Request 

       1. Original Passport and  Copy Fist page ( Sign on page )

       2. Passport Photo 2 picture 

       3. Address in Thailand (Hotel , Condominium , Apartment , Friends House ,etc)   if you have 

                       

                      more Information please call +66 89 611 7636 

 

                 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-611-7636 คุณอาย 

                                  หรือ Email: pvls2000@gmail.com   

 

Visitors: 103,300