จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / Marriage Registration in Thailand

 บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ สำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ทางบริษัทให้บริการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนบริการพาท่านลูกค้าไปขอใบโสดจากสถานทูต แปลเอกสารใบโสด พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ  ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 4 - 5 วันทำการ (สำหรับบางประเทศ) ท่านจะได้รับเอกสารครบถ้วนพร้อมบริการแปลเอกสารใบทะเบียนสมรส และ ใบบันทึกสมรส เพิ่ม ฟรี 

 

 ประเทศที่ทางบริษัทรับบริการจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปนี้ 

 ประเทศอเมริกา

 ประเทศอังกฤษ

 ประเทศออสเตรเลีย

 ประเทศนิวซีแลนด์

 ประเทศแคนาดา

 ประเทศไอร์แลนด์

 ประเทศไอซ์แลนด์

 ประเทศเยอรมัน

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 ประเทศฝรั่งเศษ 

 ประเทศอิตาลี

 ประเทศนอร์เวย์

 ประเทศสวีเดน

 ประเทศเดนมาร์ก

 ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ประเทศเบลเยี่ยม

 ประเทศสิงคโปร์

 ประเทศไต้หวัน

 ประเทศจีนและฮ่องกง

 ประเทศอินโดนีเซีย

 ประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศลาว

 ประเทศอินเดีย

 ประเทศตุรกี

 ประเทศอิหร่าน

 ประเทศบังกลาเทศ

 ประเทศปากีสถาน

 ประเทศเนปาล

 ประเทศภูฎาน

 ประเทศเกาหลี

 ประเทศญี่ปุ่น

 ประเทศรัสเซีย

 ประเทศออสเตรีย

 ประเทศโรมาเนีย

 ประเทศลัตเวีย

 ประเทศโปแลนด์

 ประเทศฟินแลนด์ 

 

  หมายเหตุ ไม่รับจดทะเบียนสมรสทุกสัญชาติที่ไม่มีสถานทูตตั้งอยู่ในประเทศไทย และ บางสัญชาติที่ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ  


 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปนี้

    ชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
           • หนังสือเดินทาง
           • ใบรับรองความโสด 

             ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย สำหรับบางประเทศท่านสามารถยื่นขอในไทยได้)
           • ใบหย่าตัวจริง  ( ถ้ามี ) 

    ชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
           • บัตรประชาชน
           • ทะเบียนบ้าน
           • ใบหย่า (ถ้ามี)


 หมายเหตุ : ระยะเวลาและเอกสารที่แจ้งข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสัญชาติของชาวต่างชาติ 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังต่อไปนี้       

ขั้นตอนที่ 1.   พาลูกค้าไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดจากสถานทูตของชาวต่างชาติ ประจำประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2.   นำใบโสดไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3.   พาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมล่าม และ พยาน 

ขั้นตอนที่ 4.   เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำใบทะเบียนสมสร คร2 และคร3 ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการนำเอกสารไปรับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5.  นำทะเบียนสมรส คร2 คร3 ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่งคืนลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป (มีค่าบริการเพิ่ม)

   ( ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าคอยดูเลตลอดระยะเวลาการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ )  

     


  ระยะเวลาในการดำเนินการรับลงตราประทับจากกงศุลไทย หรือ กระทรวงการต่างประเทศ     

        เนื่องจากกงศุลได้เปลี่ยนกฏในการประทับตรารับรองแบบด่วน รับไม่เกิน 30 ชุด/ต่อวัน หากลูกค้าไปขอใบโสดที่สถานทูตแต่เช้า เมื่อขอเสร็จจะต้องนำไปแปล ถึงจะไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศต่อ จึงไม่สามารถที่จะไปรับรองแบบด่วนให้ทันใน 30 ชุด/ต่อวันได้ การเข้ากระทรวงแบบธรรมดาต้องใช้เวลา 3 วัน  หลังจากได้ใบโสดที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วถึงจะไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอได้ต่อไป

 

  ค่าบริการในการจดทะเบียนสมรส

เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศมีระยะการรออนุมัติยื่นขอใบโสดนั้นไม่เท่ากัน และขั้นตอนที่แตกต่างกัน หากลูกค้าท่านได้ต้องการทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6515449 หรือ line ID : @visathai (มีแอดข้างหน้า   


     การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการยื่นขอวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า เพื่อติดตามสามีเพื่ออยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศได้เลย

               

    กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-6515449 หรือ line ID : @visathai  (มีแอดข้างหน้า)

                  
Visitors: 103,299