จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ/Married in Thailand

 บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย และ บริการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อไปจดทะเบียนสมรมในต่างประเทศ  ทางบริษัทให้บริการจดทะเบียนสมรมกับชาวต่างชาติมากกว่า 37 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศนั้นจะมีขั้นตอน เอกสาร เงื่อนไข ที่แตกต่างกัน สำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ทางบริษัทให้บริการทุกขั้นตอนดังนี้

 • บริการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ 
 • บริการจองคิวนัดหมายสถานทูต 
 • บริการพาลูกค้าไปขอใบโสดที่สถานทูต   
 • บริการจัดเตรียมเอกสารทั้งฝ่ายชายและหญิง 
 • บริการแปลใบโสด 
 • ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 • บริการ ล่าม และ พยาน 
 • บริการนัดหมายกับสำนักงานเขต
 • บริการพาไปจดทะเบียนสมรม ณ สำนักงานเขต
 • บริการแปลทะเบียนสมรม คร3 และ ใบบันทึกสมรส  คร2

 

ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี  ท่านจะได้ทะเบียนสมรส และ ใบบันทึกสมรม ภายใน 4 - 5 วันทำการ (สำหรับบางประเทศ) ท่านจะได้รับเอกสารครบถ้วนพร้อมบริการแปลเอกสารใบทะเบียนสมรส และ ใบบันทึกสมรส เพิ่ม ฟรี 

 

 ประเทศที่ทางบริษัทรับบริการจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปนี้ 

 ประเทศอเมริกา

 ประเทศอังกฤษ

 ประเทศออสเตรเลีย

 ประเทศนิวซีแลนด์

 ประเทศแคนาดา

 ประเทศไอร์แลนด์

 ประเทศไอซ์แลนด์

 ประเทศเยอรมัน

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 ประเทศฝรั่งเศษ 

 ประเทศอิตาลี

 ประเทศนอร์เวย์

 ประเทศสวีเดน

 ประเทศเดนมาร์ก

 ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ประเทศเบลเยี่ยม

 ประเทศสิงคโปร์

 ประเทศไต้หวัน

 ประเทศจีนและฮ่องกง

 ประเทศอินโดนีเซีย

 ประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศลาว

 ประเทศอินเดีย

 ประเทศตุรกี

 ประเทศอิหร่าน

 ประเทศบังกลาเทศ

 ประเทศปากีสถาน

 ประเทศเนปาล

 ประเทศภูฎาน

 ประเทศเกาหลี

 ประเทศญี่ปุ่น

 ประเทศรัสเซีย

 ประเทศออสเตรีย

 ประเทศโรมาเนีย

 ประเทศลัตเวีย

 ประเทศโปแลนด์

 ประเทศฟินแลนด์ 

 

  หมายเหตุ

  บริษัทไม่รับจดทะเบียนสมรสทุกสัญชาติที่ไม่มีสถานทูตตั้งอยู่ในประเทศไทย และ ไม่สามารถไปขอใบโสดมาจากต่างประเทศได้   

 


 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

    ชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
           • หนังสือเดินทาง
           • ใบรับรองความโสด  และ รับรองหน้าพาสปอตร์                                                                                 • ใบหย่าตัวจริง  ( ถ้ามี ) 


    ชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
           • บัตรประชาชน
           • ทะเบียนบ้าน
           • ใบหย่า (ถ้ามี)


 หมายเหตุ : เอกสารที่แจ้งข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสัญชาติของชาวต่างชาติ 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังนี้       

ขั้นตอนที่ 1.   พาลูกค้าไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดจากสถานทูตของชาวต่างชาติ ประจำประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2.   นำใบโสดไปแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3.   พาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมล่าม และ พยาน 

ขั้นตอนที่ 4.   เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนำใบทะเบียนสมสร คร2 และคร3 ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการนำเอกสารไปรับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5.  นำทะเบียนสมรส คร2 คร3 ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่งคืนลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป (มีค่าบริการเพิ่ม)

   ( ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าคอยดูเลตลอดระยะเวลาการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ )  

 

  ระยะเวลาในการดำเนินการรับลงตราประทับจากกงศุลไทย หรือ กระทรวงการต่างประเทศ     

        เนื่องจากกงศุลได้เปลี่ยนกฏในการประทับตรารับรองตราประทับแบบด่วน ทางกรมการกงศุล งดรับรองเอกสารใบโสดของชาวต่างชาติทุกสัญชาติแบบด่วน 1 วันทำการ ระยะเวลาในการรับรองเอกสารใบโสด ใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ  หลังจากได้ใบโสดที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วถึงจะไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอได้ต่อไป

 

  ค่าบริการในการจดทะเบียนสมรส

เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศมีระยะการรออนุมัติยื่นขอใบโสดนั้นไม่เท่ากัน และขั้นตอนที่แตกต่างกัน หากลูกค้าท่านได้ต้องการทราบรายละเอียดสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6515449 หรือ line ID : @visathai (มีแอดข้างหน้า   

 

     การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการยื่นขอวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า เพื่อติดตามสามีเพื่ออยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศได้เลย

               

                      กรุณาติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-6515449 หรือ line ID : @visathai  (มี @ข้างหน้าด้วยนะคะ)

                 
Visitors: 226,615