รับแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยให้กับชาวต่างชาติ TM30/ต่อวีซ่าท่องเที่ยว

บริการรับดำเนินการลงทะเบียนแจ้งที่พักอาศัยให้กับชาวต่างชาติแบบออนไลด์ และ แบบแจ้งตรงกับทาง ตม ( TM30 )

                              

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับแจ้งพักอาศัยมีดังนี้ 

        1.  สำเนาพาสฟอตร์ และ ใบขาเข้า TM6

        2.  ที่อยู่อ้างอิงในพื้นที่พักอาศัย 

ได้แก่ บัตรประชาชนผู้ให้เช่า สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า เอกสารกรรมสิทธ์ผู้ให้เช่า 

          

 

  อัตราค่าบริการมีดังนี้ :

  ค่าบริการการแจ้งที่พักอาศัย แบบ แจ้งตรงกับทาง ตม ราคา 1500 บาท 

  ค่าบริการแจ้งที่พักอาศัย แบบ ออนไลด์ ราคา 300 บาท 

 

   ระยะเวลาดำเนินการ 2 วันทำการ 

 

  หมายเหตุ

  1.สำหรับลูกค้าจองออนไลด์ทางบริษัทจะสร้าง account ให้กับลูกค้า เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะส่ง รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านให้กับลูกค้าต่อไป 

  2.สำหรับลูกค้าที่ให้ทางบริษัทแจ้งโดยตรงกับทาง ตม ลูกค้าจะได้แบบฟอร์มการแจ้งที่พักอาศัย ทางบริษัทจะส่งให้ทางไปรษณีย์ต่อไป 

 

 

  * รับต่อวีซ่าท่องเที่ยวอีก 30 วัน Extension visa 30 days หรือ เยี่ยมเยียนครอบครัวไทย visit family 

             

             บริการต่อวีซ่าท่องเที่ยว แบบต่อตามสิทธิ                              30 วัน   

                 บริการต่อวีซ่าแบบเยี่ยมภรรยาไทย/สามีไทย                       60 วัน      

                               

    เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ 

        1.  พาสฟอตร์จริง 1 เล่ม และ สำเนา หน้าพาสปอตร์ 1 ใบ

        2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2  รูป

        3.  ที่อยู่อ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย เช่น โรงแรม  บ้านพัก คอนโด  บ้านเพื่อน ญาติ  แฟน  คนรู้จัก

        4. หนังสือรับรองการให้พักอาศัย โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้คะ 

 

    ระยะเวลาดำเนินการ 2 - 7 วันทำการ

 

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449, 089-929-6355  หรือ ไลดแอด  @visathai

 

Visitors: 103,644