แปลภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทย Translation Another Language

 บริการแปลเอกสารภาษาอื่นๆ จากสถาบันการแปลที่ทางสถานทูตยอมรับ 100%

 

                         ภาษาที่รับแปล                     ราคา

                ภาษาเยอรมัน/Thai - Germany                  1,800  บาท

                ภาษาฝรั่งเศษ/Thai - France                     1,800  บาท

                ภาษาอิตาลี่/ Thai - Italy                          1,900  บาท

                ภาษาดัซท์/Thai - Dutch                          2,500  บาท

                ภาษาญี่ปุ่น/ Thai - Japan                         1,500  บาท

                ภาษาสเปน/ Thai - Span                          1,500  บาท

                ภาษาสวีเดน/ Thai - Sweden                     2,500  บาท

 

                            ระยะเวลาในการแปล 1-3 วัน

 

                  ลูกค้าสามารถส่งเอกสารมาให้ทางเราแปลได้ที่ 

                            Email: pvls2000@gmail.com  

 

Visitors: 62,267