จดหมายแนะนำตัวสถานทูต introduce Letter

 จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง

       จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัครยื่นขอวีซ่า การเขียนจดหมายแนะนำตัวก็เพื่อให้ทางสถานทูตทราบจุดประสงค์ของเราในการเดินทางครั้งนี้ ว่าเราเป็นใคร ต้องการทำอะไร และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่ออะไร พร้อมกับการการันตีตัวเองในการเดินทางครั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีผู้รับรอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อทางสถานทูตว่าเราต้องการเดินทางไปยังประเทศที่เราขอวีซ่าและจะเดินทางกลับในวันที่ได้แจ้งกับทางสถานทูตไว้ในจดหมาย พร้อมกับเขียนอธิบายเหตุผลที่เราจะไม่ไปพำนักเกินเวลาที่ทางสถานทูตกำหนด 

          การเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ทุกสถานทูตยอมรับ  การอนุมัติวีซ่าอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้เขียนแต่มีองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วยในการพิจารณาวีซ่าให้กับผู้สมัคร 

 

          ตัวอย่าง การเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต หรือ จดหมายรับรองตัวเอง  สำหรับภาษาไทย

 


 

   

                                                                                                        ชื่อ........................

                                                                                                        ที่อยู่........................

                                                                                                        เบอร์โทร์..................

                                                                                                       อีเมล์(ถ้ามี ).................

 

   เรียน  สถานทูต.............ประจำประเทศไทย

   เรีอง   จุดประสงค์ในการเดินทางไปอังกฤษวันที่ .......................

 

                     

             ดิฉันชื่อนางสาวสุดสวย สวยสุดในกระโทก ได้ยื่นคำร้องต่อ............................เพื่อไปท่องเที่ยวในช่วงเวลา .............................  และเป็นช่วง.......................  โดยส่วนตัวดิฉันมีความตั้งใจที่จะไปเยี่ยมชมประเทศ..........เป็นเวลานานแล้ว และได้เคยยินประสบการณ์เดินทางไปเยี่ยมชมประเทศ.....มาหลายครั้งแล้วจากเพื่อนๆมากมาย ที่ได้เล่าถึงสถานที่ต่างๆของประเทศ..........ให้ฟังว่าสวยงามเพียงใด เช่น ...................(อธิบายสถานที่ต่างที่จะเดินทาง)....ไป................................... ดิฉันเลย.......................................................อยากเดินทางไป

           ปัจจุบันดิฉันทำงานที่..................................................  ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจที่จะนำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการทำงานนำไปใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้  ในช่วงที่ดิฉันเดินทางไปท่องเทียวประเทศอังกฤษ ดิฉันมี..........................................................พนักงาน............................  และแน่นอนดิฉันจะกลับมาที่ประเทศไทยภายในระยะเวลา................โดยเหตุผลต่อไปนี้

1....อธิบายเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับ.....................

2.....อธิบายเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับ.....................

3.....อธิบายเหตุผลที่ต้องเดินทางกลับ.....................

                 ดิฉันขอรับรองว่าข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานที่ดิฉันได้ยื่นไป ดิฉันจึงขอ......ความ.....................................................................  หากทางสถานทูตต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ตลอดเวลาตามที่อยู่และเบอร์โทรข้างต้น

 

 

                                                                                            ขอแสดงความนับถือ

               

 

                                                                                      นางสาวสุดสวย สวยสุดกระโทก         

   

 

     บริการรับเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต ค่าบริการมีดังนี้

          1.เขียนจดหมายแนะนำตัว ฉบับภาษาไทย                    300 บาท/ต่อใบ

             2.เขียนจดหมายแนะนำตัว ฉบับภาษา ไทย - อังกฤษ   900  บาท/ต่อใบ

             3.แปลจดหมาย ฉบับภาษาอังกฤษ                                  700 บาท/ต่อใบ ( ขนาดไม่เกิน size 14 )  

 

     ระยะเวลาดำเนินการ ตามเวลาทำการ 

          แบบธรรมดา      4 วันทำการ 

             แบบด่วนพิเศษ   2 วันทำการ 

 

    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-651-5449 หรือ line : @visathai 

 

            

                                                               ตัวอย่างลูกค้าของเรา 

          จดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต  จดหมายชี้แจงการเดินทาง  จดหมายคำร้องต่อสถานทูต

Visitors: 220,211