วีซ่าประเทศอังกฤษ England Visa

 ประเทศอังกฤษ  UK  VISA  APPICATION , Bamgkok Thailand

 ข้อมูลประเทศอังกฤษ  อังกฤษ (อังกฤษ: England) หรือในอดีตเรียกว่า แคว้นอังกฤษ เป็นประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีพรมแดนทางบกติดต่อกับสกอตแลนด์ทางเหนือ และเวลส์ทางตะวันตกทะเลไอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทะเลเซลติกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลเหนือทางตะวันออก และช่องแคบอังกฤษซึ่งคั่นระหว่างอังกฤษกับยุโรป ภูมิประเทศของอังกฤษส่วนมากประกอบด้วยเขาเตี้ยๆ และที่ราบ โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษ    คำว่า "อิงแลนด์" (England) ซึ่งเป็นชื่อในภาษาอังกฤษของอังกฤษในปัจจุบัน ได้มาจากชื่อ "อังเกิล" (Angles) ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชนเผ่าเยอรมันหลายเผ่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก "Engla Land" และกลายมาเป็น "England" ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ทางเหนือและทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่สูง วินเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงเก่าของอังกฤษกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นลอนดอนใน พ.ศ. 1609 ปัจจุบัน ลอนดอนเป็นเขตมหานครใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและพื้นที่เมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเมื่อวัดด้วยเกณฑ์ส่วนใหญ่ ประชากรอังกฤษมีอยู่ราว 51 ล้านคน คิดเป็น 84% ของประชากรสหราชอาณาจักร และส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในกรุงลอนดอน 

       

    เอกสารของผู้ยื่นสมัครวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมเยียน มีดังนี้                                                                                 

 1.หนังสือเดินทางตัวจริง(มีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง )         

 2. บัตรประชาชน                                            

 3. ทะเบียนบ้าน                                             

 4. สูติบัตร/ใบรับรองการเกิด (ถ้ามี)                       

 5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน)        

 6.ใบจดทะเบียนสมรส (ถ้าเคยสมรสมาก่อน)        

 7. ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

 9. ใบรับรองงาน/ใบลางาน ( ถ้ายังทำงานอยู่ )     

 10.กรณีมีกิจการส่วนตัวให้ยื่นหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า

 11.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (อับเดตแล้ว)           

 12.โฉนดที่ดิน /หลักฐานทางทรัพย์สินที่เป็นชื่อของตัวเอง(ถ้ามี)   

 13.รูปถ่ายติดใบสมัคร รูปสี ขนาด2นิ้ว 2  รูป พื้นหลังสีขาว                                                             

 14. เอกสารคนรับรอง (กรณีมีผู้รับรอง )

 

 ระยะเวลาในการพิจารณา             15  วันทำการ

                                                                                                              

 ค่าธรรมเนียมสถานทูต   4,900  บาท  + ค่าสแกนเอกสาร 490 บาท


 สถานที่ยื่นวีซ่า               ชั้น 28 อาคารเทรนดี้  สุขุมวิท 13 เขตคลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110   

เวลาทำการ                 จันทร์ – พฤหัสบดี  08.00 - 12.00 /12.45 - 16:30 น. วันศุกร์: 08:00 - 13:00 น.

 เวลายื่นวีซ่า                จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 15.00 น

 เวลารับวีซ่า                 จันทร์ – ศุกร์  เวลา 15.00 – 16.30 น 

 

              ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449 คุณแอม หรือ Line ID : @visathai  

         

Visitors: 185,915