หนังสือรับรองงาน certificate Employee

0ั2สือรับรองงาน

 

            หนังสือรับรองงานนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากหนังสือรับรองงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้สถานทูตอาจจะตัดสินใจที่จะออกวีซ่าให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าหรือปฎิเสธวีซ่าสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่า การที่เรายื่นหนังสือรับรองงานต่อสถานทูตนั้นเพื่อแสดงให้สถานทูตเชื่อมั้นว่าเราจะกลับมายังถิ่นฐานเดิมเนื่องจากมีภาระผูกพันกับประเทศที่เราอยู่ และเราจะไม่ไปพำนักเกินระยะเวลาของวีซ่าหรือหลบหนีที่จะอยู่ในประเทศที่เราขอวีซ่า

 

 

ตัวอย่างการเขียน หนังสือรับรองงาน  ภาษาอังกฤษ

 

                                                            

 

                                                                         ( หัวกระดาษบริษัท LOGO ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า )

       ื์32/59  moo2 Mitmaitri  Rd, Khu Fang Nueaม,ong Chok ,Bangkok , 10530 Mobile: 02-989-7386

                                                                                                                          ..............................................................................................................................


                                                                    Certificate

                                                                           Date ...............

 

            Certifies that Miss/Mrs/Mr ..............ชื่อ นามสกุล.................  has been employed full time by ...ชื่อบริษัท/ร้านค้า........ . Since ....เริ่มงาน ........, She is now holding the position of ...ตำแหน่งงาน....... . Miss/Mrs/Mr ...........ชื่อ นามสกุล ........ is currenrly employed  her monthly salary is ..เงินเดือน....   bath per month.

       I’m aware that Miss/Mrs/Mr.............................. in the process of applying for a visa to visit ....ใส่ประเทศที่จะเดินทาง....... reliable and responsible member of our team, I’m more than happy to hold Miss/Mrs/Mr............ชื่อ.............. position open for her after she returns from ....ใส่ประเทศที่จะเดินทาง ...........

          If you require any further information with regards to Miss/Mrs/Mr.....ชื่อ นามสกุล........ please feel free to contact me on .....เบอร์โทร ...ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน....

 

 

The certification is important

 

 

 

 

                                                  เซ็นชื่อ ...........................

                                                                                                           Manager

                                                                                                      ผู้จัดการ/นายจ้าง

 

  **หากลูกค้ามีรายได้อื่นๆมาสนับสนุนสามารถเขียนเพิ่มลงไปได้เลยคะ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา


 

 ตัวอย่างการเขียน  หนังสือรับรองงาน ภาษาไทย                                                                                                 ( โลโก้หรือหัวกระดาษ ชื่อบริษัท/ร้านค้า )

         32/59 หมู่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั้งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530  โทร 02-989-7386  

 ..............................................................................................................................

                                                                                           

      หนังสือรับรอง 

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           วันที่ ...................

 

                                 

             ขอรับรองว่า นางสาว/นาง/นาย ................................ ได้ทำงานในตำแหน่ง ..................โดยปฏิบัติงานตั้งแต่  วันที่ .................  ได้รับเงินเดือน ............... บาท  (..................) ต่อเดือน .

              ดิฉันทราบว่านางสาว/นาง/นาย........................  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอวีซ่าไปเยี่ยมชมประเทศ................. ที่ดิฉันขอรับรองว่า เมื่อนางสาว/นาง/นาย..........................เดินทางกลับจากประเทศ................. เธอสามารถที่จะกลับมาทำงานได้ตามปรกติ

      หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงานนางสาว/นาง/นาย....................... โปรดติดต่อฉันได้ที่.........................

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ( ....เซ็นชื่อรับรอง.... )  

                                                                                                                                                                                      ผู้จัดการ/นายจ้าง

 

  **หากลูกค้ามีรายได้อื่นๆมาสนับสนุนสามารถเขียนเพิ่มลงไปได้เลยคะ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา

 

 บริการรับเขียนหนังสือรับรองงาน พร้อมออกแบบ หัวกระดาษบริษัท ชุดละ 900 บาท ลูกค้าจะได้รับเอกสาร 2 ฉบับ 

 - (ภาษาไทย 1 ฉบับ )

- (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ) 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ 

 

ลูกค้าสามารถนำเอกสารไปให้นายจ้างเซ็นรับรอง และนำไปยื่นต่อสถานทูตได้เลย 

 

                                โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-6515449 line ID : @visathai

Visitors: 220,205