จดทะเบียนสมรมกับคนประเทศอังกฤษ UK - THAI

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวสัญชาติอังกฤษ

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง สัญชาติอังกฤษ กับ คนไทย หรือ สัญชาติอังกฤษ กับ สัญชาติอื่นๆ  บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสให้กับลูกค้าสัญชาติอังกฤษ-ไทย มากกว่า 300 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามถาวรไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และ วีซ่า NON O สำหรับคู่สมรมสัญชาติอังกฤษต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าแต่งงาน หรือ ติดตามสามี-ภรรยาคนไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการแปลทะเบียนสมรมเพื่อนำไปลงบันทึก ที่ HOME OFFICE ในประเทศอังกฤษ เพื่อให้ทางอังกฤษรับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองประเทศ 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

สัญชาติอังกฤษ

 1.พาสปอตร์ตัวจริง + TM6

 2.ใบหย่าตัวจริง (ถ้าเคยหย่า )

 3.เอกสารแสดงที่พักในประเทศอังกฤษ 

 

 สัญชาติไทย

1.บัตรประชาชนตัวจริง 

2.สำเนาทะเบียนบ้าน   

3.สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส)

4.ใบหย่าตัวจริง (ถ้าเคยหย่า)

( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย )

 

บริการของบริษัทรวมรายละเอียดดังนี้ (full package)

1.บริการจองคิวนัดหมายต่อสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย 

2.บริการพาไปยื่นขอใบโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ที่สถานทูตอังกฤษ

3.บริการแปลใบโสด และ แปลหน้าพาสปอตร์  ที่ทางสถานทูตอังกฤออกให้

4.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารกรมการกงศุล สำหรับใบโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ 

5.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล

6.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

7.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 

8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

9.บริการแปลทะเบียนสมรส (คร.3)

10.บริการแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

 

**บริการเช็คคิวสถานทูต ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามได้ที่ไลดออฟฟิศเชียล @visathai 

 

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

  

เวลาจดทะเบียนสมรส: 08:00-12:00น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า

 

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 วันทำการ  

 

 

   ติดต่อสอบถามขั้นตอนเข้ารับบริการได้ที่ 02-651-5449 หรือ แอดไลด์ได้ที่ @visathai 

 
Visitors: 217,090