จดทะเบียนสมรมกับชาวต่างชาติประเทศอังกฤษ UK - THAI

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวสัญชาติอังกฤษ

 บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง ชาวต่างชาติ กับ คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ กับ ชาวต่างชาติ ด้วยกัน บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 8 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติอังกฤษมากว่า 300 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจาดจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามสามี ภรรยา ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และ วีซ่า NON O สำหรับชาวต่างติต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลเอกสารรับรองเอกสารทะเบียนสมรมเพื่อนำไปลงบันทึก ที่ HOME OFFICE ในประเทศอังกฤษ สำหรับจดทะเบียนสมรสประเทศที่สอง  เพื่อให้ทางอังกฤษรับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว 

  ค่าบริการรวมดังนี้
1.จองคิวนัดสถานทูต 
2.กรอกแบบฟอร์มใบรับรองโสด
3.พาไปยื่นขอใบโสดที่สถานทูตอังกฤษ
4.ค่าแปลใบโสดพร้อมพาไปขอใบโสดที่สถานทูตอังกฤษ 
5. ค่าแปลทะเบียนสมรส ค่าแปลใบบันทึกสมรส
6.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างสำหรับใบโสดประเทศ 
7.ค่ายานพหนะ
8.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 
9.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต 
 
 
   เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้
 
  1. ชาวต่างชาติ สัญชาติอังกฤษ 
      พาสปอตร์ตัวจริง 
      ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า )
 
 
  2. คนไทย
     ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า)
      สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส)
      ทะเบียนบ้านตัวจริง
      บัตรประชาชนตัวจริง
 
( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย ) 
 
 
  สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต
 
   เวลาจดทะเบียนสมรส
   08:00-12:00 น  ( รอบเช้า ) 
   13.00-15.00 น  ( รอบบ่าย ) 
 
  ระยะเวลาดำเนินการ : ขึ้นอยู่กับตารางการนัดคิวของสถานทูต ทางบริษัทจะเช็คคิวสถานทูตให้กับลูกค้าทุกท่าน ฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 
 
 
  ติดต่อสอบถามค่าบริการและข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0896117636 คุณอาย  หรือ Line ID : @visathai
 

  

              ลูกค้าท่านได้ต้องการเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้แฟนชาวต่างชาติสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 

  

                                      Email : pvls2000@gmail.com  หรือ Line ID: @visathai  

 
   
Visitors: 140,004