จดทะเบียนสมรมกับชาวต่างชาติประเทศอังกฤษ UK - THAI

บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวสัญชาติอังกฤษ

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง ชาวต่างชาติ กับ คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ กับ ชาวต่างชาติ ด้วยกัน บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติอังกฤษมากว่า 300 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจาดจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามสามี ภรรยา ไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ และ วีซ่า NON O สำหรับชาวต่างติต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลเอกสารรับรองเอกสารทะเบียนสมรมเพื่อนำไปลงบันทึก ที่ HOME OFFICE ในประเทศอังกฤษ สำหรับจดทะเบียนสมรสประเทศที่สองเพื่อให้ทางอังกฤษรับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว 

 

ค่าบริการรวมดังนี้
1.จองคิวนัดสถานทูต 
2.กรอกแบบฟอร์มใบรับรองโสด
3.พาไปยื่นขอใบโสดที่สถานทูตอังกฤษ
4.ค่าแปลใบโสดพร้อมพาไปขอใบโสดที่สถานทูตอังกฤษ 
5. ค่าแปลทะเบียนสมรส ค่าแปลใบบันทึกสมรส
6.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างสำหรับใบโสดประเทศ 
7.ค่ายานพาหนะ
8.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 
9.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 
10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต 
 
 
 
เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้
 
  (ชาวต่างชาติ สัญชาติอังกฤษ )
      1.พาสปอตร์ตัวจริง 
      2.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า )
      3.เอกสารยืนยันที่อยู่ในประเทศอังกฤษ 
 
 
  ( สัญชาติไทย )
     1.ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า)
     2. สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส)
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4.บัตรประชาชนตัวจริง
 
( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ได้เลย ) 
 
 
  สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต
 
 
   เวลาจดทะเบียนสมรส
   08:00-12:00 น  ( รอบเช้า ) 
   13.00-15.00 น  ( รอบบ่าย ) 
 
 
 ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ 
 
 
 
 ทางบริษัทมีบริการเช็คคิวสถานทูตให้กับลูกค้าทุกท่าน ฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน 
 
 
 
 
 ติดต่อสอบถามค่าบริการและข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449  หรือ Line ID : @visathai (เติม@ ด้านหน้าด้วยนะคะ )
 

  

   
Visitors: 148,049