จดทะเบียนสมรสกับคนอเมริกา USA - THAI

บริการรับจดทะเบียนสมรสกับคนอเมริกา - ไทย 

  บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง สัญชาติอเมริกา กับ คนไทย หรือ สัญชาติอเมริกากับอเมริกา ด้วยกัน บริษัทดำเนินการจดทะเบียนสมรมมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสมากว่า 500 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามไปอยู่ที่ประเทศอเมริกา CR1 และ วีซ่าประเภท NON O สำหรับชาวต่างชาติต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าแต่งงาน หรือ ติดตามสามี/ภรรยาคนไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลทะเบียนสมรม และ รับรองทะเบียนสมรม ณ กรมการกงศุล เพื่อให้ชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกานำชุดที่กงศุงรับรองนี้ถือกลับไปที่ประเทศอเมริกา และไปแจ้งต่อหน่วยงานหรือทางรัฐ เพื่อให้ทางอเมริการับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทั้งทางไทยและทางอเมริกา

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

 

 สัญชาติอเมริกา 

 1.พาสปอตร์ตัวจริง + TM6

 2.สำเนาใบหย่า (ถ้าเคยหย่า )

 


สัญชาติไทย

1.บัตรประชาชนตัวจริง  

2.สำเนาทะเบียนบ้าน    

3.สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส) 

4.ใบหย่าตัวจริง (ถ้าเคยหย่า)

( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย )

 

 

ค่าบริการของบริษัทรวมรายละเอียดดังนี้ (Full package)

1.บริการจองคิวนัดหมายสถานทูตอเมริกา 

3.บริการพาไปยื่นขอใบโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ ที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

4.บริการแปลใบโสด และ แปลหน้าพาสปอตร์ ที่ทางสถานทูตอเมริกาออกให้

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารกรมการกงศุล สำหรับใบโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ 

6.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล

7.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

8.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10.บริการแปลทะเบียนสมรส (คร.3)

11.บริการแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

 

**บริการเช็คคิวสถานทูต ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามได้ที่ไลดออฟฟิศเชียล @visathai 

 

  

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

 

เวลาจดทะเบียนสมรส: 08:00-12:00 น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า 

 

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 วันทำการ  

 

 

         สอบถามขั้นตอนเข้ารับบริการได้ที่ 02-651-5449 หรือ Line ID: @visathai  

Visitors: 185,915