จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติอเมริกา USA - THAI

บริการรับจดทะเบียนสมรสกับคนอเมริกา - ไทย 

  บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง ชาวต่างชาติ กับ คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ กับ ชาวต่างชาติ ด้วยกัน บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 8 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติอเมริกามากว่า 153 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจาดจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามสามี ภรรยา ไปอยู่ที่ประเทศอเมริกา และ วีซ่า NON O สำหรับชาวต่างชาติต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลเอกสารรับรองเอกสารทะเบียนสมรมเพื่อนำไปแจ้งกลับที่สถานทูตอเมริการอบที่ 2 เพื่อให้ชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกานำชุดรับรองเอกสารถือกลับไปที่ประเทศอเมริกา และไปแจ้งต่อหน่วยงานผู้รับรองเอกสารฝั่งอเมริกา  เพื่อให้ทางอเมริการับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทั้งทางไทยและทางอเมริกา

ค่าบริการของบริษัทรวมดังนี้

1.จองคิวนัดสถานทูต

3.พาไปยื่นขอใบโสดที่สถานทูตอเมริกา

4.ค่าแปลใบโสดที่ทางสถานทูตอเมริกาออกให้

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างสำหรับใบโสดประเทศ

6.ค่ายานพหนะ

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10.ค่าแปลทะเบียนสมรส (คร.3)

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

1. ชาวต่างชาติ สัญชาติ

พาสปอตร์ตัวจริง

ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า )

2. คนไทย

ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า)

สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส)

ทะเบียนบ้านตัวจริง

บัตรประชาชนตัวจริง

( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย )

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น ( รอบเช้า ) 13.00-15.00 น ( รอบบ่าย )

ระยะเวลาดำเนินการ : ขึ้นอยู่กับตารางการนัดคิวของสถานทูต  

( ทางบริษัทจะเช็คคิวสถานทูตให้กับลูกค้าทุกท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน )

 

ติดต่อสอบถามค่าบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0896117636 คุณอาย หรือ Line ID : Thaivisa

 

ลูกค้าท่านได้ต้องการเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้แฟนชาวต่างชาติสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ Email : pvls2000@gmail.com หรือ Line ID: Thaivisa

Visitors: 143,941