จดทะเบียนสมรสกับคนมาเลเซีย Malaysia - Thai

บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวสัญชาติมาเลเซีย

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ชาวต่างชาติสัญชาติมาเลเซีย กับ สัญชาติไทย บริษัทดำเนินการจดทะเบียนสรมมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติมาเลเซียมากว่า 300 คู่ ให้บริการจดทะเบียนสมรมทั้งทะเบียนสมรมไทย และ ทะเบียนสมรมมาเลเซีย พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย และ วีซ่าประเภท NON O สำหรับชาวมาเลเซียต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าแต่งงานติดตามสามีไทย/ภรรยาไทย 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรสไทย มีดังนี้ 

 

 สัญชาติมาเลเซีย 

 1.พาสปอตร์ ตัวจริง 

 2.ใบโสดจาก JPN ตัวจริง

 3.ใบหย่า ตัวจริง 

 

 

 สัญชาติไทย 

 1.ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า) 

 2.สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส) 

 3.สำเนาทะเบียนบ้าน

 4.บัตรประชาชน ตัวจริง 

( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่ามาไม่เกิน 180 วัน ทางบริษัทสามารถจดทะเบียนสมรสใหม่ให้ได้เลย )

 

 

 ค่าบริการของบริษัทรวมรายละเอียดดังนี้ (full package)

 1.บริการจองคิวนัดหมายสถานทูตมาเลเซียเพื่อขอรับรองใบโสด  

 2.บริการพาไปยื่นขอใบโสดที่สถานทูตมาเลเซีย และรับรองหน้าพาสปอตร์  

 3.บริการแปลใบโสด แปลใบ JPN แปลหน้าพาสปอตร์ ที่ทางสถานทูตมาเลเซียรับรองให้ 

 4.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างสำหรับใบโสด ใบJPN และ หน้าพาสปอตร์  

 5.ค่ายานพาหนะไปดำเนินการ ณ กรมการกงศุล  

 6.บริการค่าล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 

 7.บริการค่าพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 

 8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต 

 9.ค่าแปลทะเบียนสมรส (คร.3) 

 10.ค่าแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

**บริการเช็คคิวสถานทูต ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามได้ที่ไลดออฟฟิศเชียล @visathai 

  

 

 สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต 

 

 เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า 

 

 ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ 

 

 

     ติดต่อสอบถามค่าบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449 หรือ Line ID : @visathai 

 

Visitors: 185,915