จดทะเบียนสมรสกับคนประเทศมาเลเซีย Malaysia - Thai

บริการรับจดทะเบียนสมรสกับชาวสัญชาติมาเลเซีย

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง ชาวต่างชาติ กับ คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ กับ ชาวต่างชาติ ด้วยกัน บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 8 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติมาเลเซียมากว่า 65 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจาดจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามสามี ภรรยา ไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย และ วีซ่า NON O สำหรับชาวต่างชาติต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลเอกสารรับรองเอกสารทะเบียนสมรมเพื่อนำไปแจ้งกลับที่สถานทูตมาเลเซียเพื่อขอรับทะเบียนสมรสมาเลเซีย  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทั้งทางไทยและทางมาเลเซีย

 

 ค่าบริการของบริษัทรวมดังนี้ 

 1.นัดสถานทูตเพื่อขแรับรองใบโสด 

 2.พาไปยื่นขอใบโสดที่สถานทูต

 3.ค่าแปลใบโสดที่ทางสถานทูตอเมริกาออกให้ 

 4.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างสำหรับใบโสดประเทศ 

 5.ค่ายานพหนะ 

 6.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 

 7.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง ) 

 8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต 

 9.ค่าแปลทะเบียนสมรส (คร.3) 

 10.ค่าแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้ 

 1. ชาวต่างชาติ สัญชาติ 

 พาสปอตร์ตัวจริง 

 ใบโสดจาก JPN

 2. คนไทย 

 ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า) 

 สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส) 

 ทะเบียนบ้านตัวจริง 

 บัตรประชาชนตัวจริง 

( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย )

 สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต 

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น ( รอบเช้า ) 13.00-15.00 น ( รอบบ่าย )

 ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ 

( ทางบริษัทจะเช็คคิวทานกงศุลให้กับลูกค้าทุกท่าน ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน )

 ติดต่อสอบถามค่าบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0896117636 คุณอาย หรือ Line ID : Thaivisa 

 

   ลูกค้าท่านได้ต้องการเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้แฟนชาวต่างชาติสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่

   Email : pvls2000@gmail.com หรือ Line ID: Thaivisa

Visitors: 143,943