จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติใต้หวัน Taiwan - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติใต้หวัน - ไทย 

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ชาวต่างชาติสัญชาติใตหวัน กับ สัญชาติไทย บริษัทดำเนินการจดทะเบียนสรมมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติใต้หวันมากว่า 250 คู่ ให้บริการจดทะเบียนสมรมภายใต้กฏหมายไทย และ ให้บริการด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามไปอยู่ที่ประเทศใต้หวัน และ วีซ่าประเภท NON O สำหรับชาวใต้หวันต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาคนไทย 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

สัญชาติใต้หวัน (เอกสารตัวจริง)

1.ทะเบียนบ้านใต้หวัน 3 ชุด  

2.ใบหย่า (ถ้ามี) 

3.พาสปอตร์ + TM6

 

สัญชาติไทย (เอกสารตัวจริง)

1.ใบรับรองโสด

2.ใบเกิด 

3.ทะเบียนบ้าน

4.บัตรประชาชน

5.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อ)

6.พาสปอตร์ (ถ้ามี)

7.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้ (full package)

1.บริการพาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตใต้หวัน และ รับรองหน้าพาสปอตร์ 

2.บริการรับใบรับรองความเป็นโสดแทน 

3.ค่าแปลใบรับรองใบโสด และ หน้าพาสปอตร์ 

4.ค่ารับรองเอกสารแทน ณ กรมการกงศุล สำหรับใบโสดใต้หวัน และ รับรองหน้าพาสปอตร์ 

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล สำหรับใบโสดใต้หวัน และ รับรองหน้าพาสปอตร์

6.ค่ายานพาหนะ

7.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต

8.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10.บริการแปลทะเบียนสมรส คร.3

11.บริการแปลใบบันทึกสมรส คร.2

 

ระยะเวลาดำเนินการ :  7 วันทำการ

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพ

 

เวลาจดทะเบียนสมรส: 08:00-12:00 น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า 

 

 

    ติดต่อสอบถามขั้นตอนเข้ารับบริการได้ที่ 02-651-5449 หรือ แอดไลด์ได้ที่ @visathai 

 

Visitors: 226,623