จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติใต้หวัน Taiwan - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติใต้หวัน - ไทย 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

 

ต่างชาติ  ( เอกสารตัวจริง )

1.ทะเบียนบ้านใต้หวัน 3 ชุด  

2.ใบหย่า (ถ้ามี) 

3.พาสปอตร์

 

คนไทย ( เอกสารตัวจริง )

1.ใบรับรองโสด

2.ใบเกิด

3.ทะเบียนบ้าน

4.บัตรประชาชน

5.ใบเปลี่ยนชื่อ

6.พาสปอตร์

7.ใบหย่า (ถ้ามี)

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินให้มีดังนี้

1.พาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตใต้หวัน

2.รับเอกสารใบรับรองความเป็นโสด แทน 

3.ค่าแปลใบรับรองใบโสด

4.ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง ( สำหรับใบโสดใต้หวัน )

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดใต้หวัน )

6.ค่ายานพหนะ

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

ระยะเวลาดำเนินการ 6 วันทำการ  

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรสคนละ 1 ชุด ( ทะเบียนสมรม และ ทะเบียนบันทึกสมรส )

                    ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-611-7637 หรือ Lind ID: thaivisa คุณอาย  

 

Visitors: 152,378