จดทะเบียนสมรมกับคนสัญชาติเวียดนาม Vitnam - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติเวียดนาม - ไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

ต่างชาติ ( เอกสารตัวจริง )

1.พาสปอตร์

2.ใบโสดที่ออกจากหน่อยงานในประเทศเวียดนาม 

3.ใบหย่า ( ถ้ามี ) 


คนไทย ( เอกสารตัวจริง )

1.บัตรประชาชน

2.ใบหย่า ( ถ้ามี )

3.ทะเบียนบ้าน

4.พาสปอตร์

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้

1.บริการพาไป ยื่น - รับ ใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตเวียดนาม  

2.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสดจีน

3.ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง ( สำหรับใบโสดเวียดนาม )

4.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดเวียดนาม )

5.ค่ายานพหนะ

6.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต

7.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต

8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

9. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

10.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

ระยะเวลาดำเนินการ 9 วันทำการ

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรสคนละ 1 ชุด ( ทะเบียนสมรม และ ทะเบียนบันทึกสมรส )

                     ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-611-7637 หรือ Lind ID: thaivisa คุณอาย

Visitors: 143,940