จดทะเบียนสมรมกับคนสัญชาติออสเตเลีย Australia - Thai

         บริการรับจดทะเบียนสมรสกับคนออสเตรเลีย - ไทย 

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง ชาวต่างชาติ กับ คนไทย หรือ ชาวต่างชาติ กับ ชาวต่างชาติ ด้วยกัน บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 8 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติออสเตเลียมากว่า 80 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจาดจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามสามี ภรรยา ไปอยู่ที่ประเทศออสเตเลีย และ วีซ่า NON O สำหรับชาวต่างชาติต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลเอกสารรับรองเอกสารทะเบียนสมรมเพื่อนำไปแจ้งกลับที่สถานทูตออสเตเลียรอบที่ 2 เพื่อให้ทางสถานทูตรับรองการจดทะเบียนสมรมนั้นได้เสร็จสมบูรณ์ในฝั่งไทยแล้ว

 

ค่าบริการของบริษัทรวมดังนี้

1.พาไปยื่นขอใบโสดที่สถานทูต AUS  

4.ค่าแปลใบโสดที่ทางสถานทูต AUS ออกรับรองให้

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างสำหรับใบโสด AUS 

6.ค่ายานพหนะ

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10.ค่าแปลทะเบียนสมรส (คร.3)

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

ชาวต่างชาติ  

1.พาสปอตร์ตัวจริง

2.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า )

คนไทย

1.ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า) ( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย )

2.สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส)

3.ทะเบียนบ้านตัวจริง

4.บัตรประชาชนตัวจริง 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

เวลาจดทะเบียนสมรส : 08:00-12:00 น ( รอบเช้า ) 13.00-15.00 น ( รอบบ่าย )

ระยะเวลาดำเนินการ : 5  

                     

            ติดต่อสอบถามค่าบริการและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0896117636 คุณอาย หรือ Line ID : Thaivisa

      ลูกค้าท่านได้ต้องการเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อส่งให้แฟนชาวต่างชาติสามารถติดต่อขอข้อมูลอีเมลย์หรือไลดไปที่อยู่ด้านล่างนี้  

                                      Email : pvls2000@gmail.com หรือ Line ID: Thaivisa

Visitors: 143,944