จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติอิตาลี่ Italy - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติอิตาลี่ - ไทย 

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง สัญชาติอิตาลี่ กับ คนไทย หรือ สัญชาติอิตาลี่ กับ สัญชาติอื่นๆ  บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสให้กับลูกค้าสัญชาติอิตาลี่-ไทย มากกว่า 250 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามถาวรไปอยู่ที่ประเทศอิตาลี่ และ วีซ่า NON O สำหรับคู่สมรมสัญชาติอิตาลี่ต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าแต่งงาน หรือ ติดตามสามี-ภรรยาคนไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการแปลทะเบียนสมรม รับรองกงศุล และนำทะเบียนสมรมไปรับรองที่สถานทูตอิตาลี่อีกครั้ง และให้ทางคู่สมรสฝ่ายอิตาลี่นำทะเบียนสมรมนี้กลับไปแจ้งที่ประเทศอิตาลี่ เพื่อรับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองประเทศ 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

 

ต่างชาติ ( เอกสารตัวจริง ) 

 

1.พาสปอตร์ 

2.ใบรับรองความโสดที่ออกจากสำนักงานทะเบียนราษฏร์จากประเทศอิตาลี่

3.บัตรประจำตัวชาวอิตาลี่ 

4.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

 

คนไทย ( เอกสารตัวจริง ) 

 1.บัตรประชาชน

 2.ใบหย่า ( ถ้าเคยหย่า ) 

 3.ทะเบียนบ้าน

 4.พาสปอตร์

 5.ใบเกิด 

 

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินให้มีดังนี้ (full package)

1.จองคิวนัดสถานทูตขอใบโสด

2.พาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตอิตาลี่ประจำประเทศไทย

3.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสด 

4.ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง ( สำหรับใบโสดอิตาลี่ และ หน้าพาสปอตร์ )

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กงศุลหรือกระทรวงการต่างประเทศ 

6.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต 

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต   

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3 ( Eng )

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2 ( Eng )

 

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

 

ระยะเวลาดำเนินการ: 6 วันทำการ

 

เวลาจดทะเบียนสมรส:  08:00-12:00 น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษลูกค้า 

 

ค่าบริการและขั้นตอนการติดต่อสอบถามได้ที่ 02-651-5449 หรือ Lind ID: @visathai

Visitors: 185,915