จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติอิตาลี่ Italy - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติอิตาลี่ - ไทย 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

ต่างชาติ ( เอกสารตัวจริง ) 

1.พาสปอตร์ 

2.ใบรับรองความโสดที่ออกจากสำนักงานทะเบียนราษฏร์จากประเทศอิตาลี่

3.บัตรประจำตัวชาวอิตาลี่ 

4.ใบหย่า (ถ้ามี)
คนไทย ( เอกสารตัวจริง ) 

1.บัตรประชาชน

2.ใบหย่า ( ถ้ามี ) 

3.ทะเบียนบ้าน

4.พาสปอตร์ 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินให้มีดังนี้ 

1.จองคิวนัดสถานทูต

2.พาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตอิตาลี่

3.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสด

4.ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง ( สำหรับใบโสดอิตาลี่ )

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ 

6.ค่ายานพหนะ

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต 

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต   

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ 

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น 

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรส และ บันทึกสมรส คนละ 1 ชุด 

                      ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-611-7637 หรือ Lind ID: thaivisa คุณอาย

Visitors: 143,937