รับรองเอกสารจากทางสถานทูต

บริการรับรองเอกสารจากสถานทูตต่างๆในประเทศไทย 

  บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากสถานทูตต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย การรับรองเอกสารก็เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเอกสารนั้นๆไปดำเนินการต่างๆต่อในต่างประเทศได้ เอกสารที่ทางสถานทูตจะรับรองให้นั้น กรณีเป็นเอกสารไทย จำเป็นต้องแปลเป็น ภาษาอังกฤษก่อน หรือแปลเป็นภาษาเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ทางสถานทูตถึงจะรับการรับรองในเอกสารนั้นได้ หรือ บางสถานทูตอาจจะต้องนำเอกสารนั้นๆไปรับรองจากกงศุลไทยก่อน ถึงจะรับการรับรองเอกสารให้ต่อไป ทั้งนี้ก่อนทำการรับรองลูกค้าจำเป็นต้องเช็คกับทางสถานทูตก่อนจะดีที่สุด   

 

 ประเทศที่ทางบริษัทรับบริการมีดังต่อไปนี้ 

 ประเทศอเมริกา

 ประเทศออสเตเลีย

 ประเทศนิวซีแลนด์

 ประเทศแคนนาดา

 ประเทศไอร์แลนด์

 ประเทศเยอรมัน

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 ประเทศฝรั่งเศษ 

 ประเทศอิตาลี่

 ประเทศนอร์เวย์

 ประเทศสวีเดน

 ประเทศเดนมาร์ค

 ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ประเทศเบลเยี่ยม

 ประเทศออสเตรีย

 ประเทศใต้หวัน

 ประเทศจีนและฮองกง

 ประเทศอินโดนีเซีย

 ประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศลาว

 ประเทศปากีสถาน

 

 เอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้

    สำหรับชาวต่างชาติ
           • สำเนาหนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่า
           • ใบมอบอำนาจ ( ทางบริษัทจะส่งให้ภายหลัง)                                                                                     • เอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงแล้ว  


    สำหรับคนไทย 
           • สำเนาบัตรประชาชน
           • สำเนาพาสปอตร์ และ หน้าวีซ่า ประเทศที่ให้ไปรับรอง ( ถ้ามี )
           • เอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงแล้ว  


 หมายเหตุ เอกสารที่แจ้งข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต  

 

ขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1.   ส่งเอกสารตัวจริงมาที่บริษัท

ขั้นตอนที่ 2.   ชำระค่าบริการ 2500 บาท 

ขั้นตอนที่ 3.   ทางบริษัทจะนำเอกสารไปรับรองแทนที่สถานทูต

ขั้นตอนที่ 4.   ชำระค่าธรรมเนียม ตามบิลใบเสร็จสถานทูต 

ขั้นตอนที่ 5.  ส่งเอกสารคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ ฟรี หรือ ลูกค้าสามารถมารับด้วยเอกสารด้วยตนเองได้ที่ออฟฟิศ  

   ( ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าคอยดูเลตลอดระยะเวลาการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ )  

     

 ระยะเวลาดำเนินการ :  ระยะเวลาในการดำเนินการรับรองเอกสารขึ้นอยู่กับสถานทูตในแต่ละประเทศนั้นๆ 

 

               ติดต่อสอบถามค่าบริการได้ที่ ไลดบริษัท @visathai ( เติม @ข้างหน้าด้วยนะคะ ) 

        

Visitors: 185,915