จดทะเบียนสมรสกับคนออสเตรีย - ไทย

บริการจดทะเบียนสมรมคนออสเตรีย - ไทย 

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง สัญชาติออสเตรีย กับ คนไทย หรือ สัญชาติออสเตรีย กับ สัญชาติอื่นๆ  บริษัทเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสให้กับลูกค้าสัญชาติออสเตรีย -ไทย มากกว่า 140 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามถาวรไปอยู่ที่ประเทศออสเตรีย และ วีซ่า NON O สำหรับคู่สมรมสัญชาติออสเตรียที่ต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าแต่งงาน หรือ ติดตามสามี-ภรรยาคนไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการแปลทะเบียนสมรม รับรองกงศุล และนำทะเบียนสมรมไปรับรองที่สถานทูตออสเตรียอีกครั้ง และให้ทางคู่สมรสฝ่ายออสเตรียนำทะเบียนสมรมนี้กลับไปแจ้งที่ประเทศออสเตรีย เพื่อรับทราบว่าได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่ฝั่งไทยเรียบร้อยแล้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองประเทศ 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

ต่างชาติ ( เอกสารตัวจริง ) 

1.พาสปอตร์ 

2.ใบรับรองสถาณภาพที่ออกจากสำนักงานทะเบียนราษฏร์จากประเทศออสเตรีย 

4.ใบยื่นยันถิ่นที่อยู่ 

5.บัตรประจำตัวชาวออสเตรีย 

5.ใบหย่า (ถ้ามี)

6.หนังสือรับรองรายได้

7.ใบรับรองงาน

8.statement 

9.เตรียมรายละเอียดพยาน 2 ท่าน 

 

คนไทย ( เอกสารตัวจริง ) 

1.บัตรประชาชน

2.ใบหย่า ( ถ้ามี ) 

3.ทะเบียนบ้าน

4.พาสปอตร์

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้ (full package)

1.จองคิวนัดหมายยื่นขอใบโสดชาย ณ สถานทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย

2.พาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตออสเตรีย

3.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสด และ หน้าพาสปอตร์ 

4.ค่ารับรองเอกสารที่กงศุลหรือกระทรวงการต่างประเทศ(สำหรับใบโสดออสเตรียและพาสปอตร์)

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กงศุลหรือกระทรวงการต่างประเทศ 

6.ค่ายานพหนะ ณ กรมการกงศุล

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต 

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต   

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3 

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต 

 

ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 2 สัปดาห์ 

 

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า

 

 

          ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-651-5449 หรือ Lind ID: @visathai 

Visitors: 220,205