ใบรับรองถิ่นที่อยู่ทำใบขับขี่ หรือ Resident Certificate

บริการขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ Resident Certificate 

 

 าวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าระยะยาว 1 ปี หากชาวต่างชาตินั้นมีแพลนจะขอทำใบขับขี่ หรือ ซื้อ-ขาย รถยนต์ โอนรถยนต์ และ ทำธุรกรรมต่างๆ ในไทย จำเป็นจะต้องยื่นขอที่ใบรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อแสดงตัวว่าตนเองพำนักอาศัยอยู่ในไทยจริง ใบรับริงถิ่นที่อยู่ขอได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื่นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัย 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอมีดังนี้ 

1.พาสปอตร์ตัวจริง + TM6 

2.สำเนาสัญญาเช่า+สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ให้เช่า 

3.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว

4.TM 30 ใบรับรองที่อยู่อาศัย  

 

 ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

1.ไลดแอดบริษัท @visathai ทางแอดมินจะแจ้งรายละเอียดค่าบริการและเอกสารอีกครั้ง 

2.ส่งเอกสารที่แจ้งข้างต้นมาที่บริษัท มาด้วยตน ให้บริษัทเรียกไลดแมน หรือ ส่งไปรษณีก็ได้ 

3.ชำระค่าบริการ ชื่อบัญชี โปรเฟสชั้นแนลวีซ่า เลขที่ บช. 205-0-64846-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเพลินจิต และส่งใบเสร็จโอนเงิน

4.ทางบริษดำเนินการเรื่องเอกสาร ใช้เวลา 3 วันทำการ 

5.หลังจากเอกสารทางบริษัทจะสแกนส่ง Email ให้ลูกค้า ส่วนตัวจริงลูกค้าสามารถมารับเอง หรือ ให้ทางบริษัทส่งไปรษณีย์กลับให้ได้ค่ะ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ :

3 วันทำการ 

 

หมายเหตุ: ขณะยื่นขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ชาวต่างชาติต้องอยู่ไนประเทศไทยแล้วเท่านั้น 

 

ช่องทางในการจัดส่งเอกสารคืน

1. ในประเทศจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย ส่งฟรี 

2. ต่างประเทศจัดส่งโดย DHL ตามระยะทาง 

3. สแกนส่งทางอีเมลย์ ส่งฟรี 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449  หรือ  Line ID: @visathai 

 

Visitors: 140,002