ใบรับรองถิ่นที่อยู่ทำใบขับขี่/โอนรถ/ซื้อรถ หรือ Resident Certificate

บริการขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ Resident Certificate 

ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท NON IMM หรือ ระยะยาว 1 ปี หากชาวต่างชาตินั้นมีจุดประสงค์จะขอทำใบขับขี่ หรือ ซื้อ-ขาย รถยนต์ โอนรถยนต์ และ ทำธุรกรรมต่างๆ ในไทย จำเป็นจะต้องยื่นขอที่ใบรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อแสดงตัวว่าตนเองพำนักอาศัยอยู่ในไทยจริง ใบรับรองถิ่นที่อยู่ขอได้ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื่นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่  

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอมีดังนี้ 

1.พาสปอตร์ตัวจริง  

2.สำเนาสัญญาเช่า+สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ให้เช่า (ถ้ามี)

3.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังขาว

4.TM 30 (ใบรับรองที่อยู่อาศัย)  

 

 ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

1.แอดไลดบริษัทที่ @visathai ทางแอดมินจะแจ้งรายละเอียดค่าบริการและเอกสารอีกครั้ง 

2.ส่งเอกสารที่แจ้งข้างต้นมาที่บริษัทหรือมาด้วยตน หรือ ให้บริษัทเรียกไลดแมน หรือ ส่งไปรษณีก็ได้ 

3.ชำระค่าบริการ ชื่อบัญชี โปรเฟสชั่นแนลวีซ่า เลขที่ บช. 205-0-64846-4 ธ.กรุงเทพ สาขาเพลินจิต และ ส่งใบเสร็จโอนเงิน

4.ทางบริษัทดำเนินการเรื่องเอกสาร ใช้เวลา 3 วันทำการ 

5.หลังจากเอกสารทางบริษัทจะสแกนส่ง Email ให้ลูกค้า ส่วนตัวจริงลูกค้าสามารถมารับเอง หรือ ให้ทางบริษัทส่งไปรษณีย์กลับให้ได้ค่ะ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ :

พื่นที่ กทม 3 วันทำการ 

พื่นที่ ต่างจังหวัด 5-10 วันทำการ 

หมายเหตุ: ขณะยื่นขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ชาวต่างชาติต้องอยู่ไนประเทศไทยเท่านั้น 

 

ช่องทางในการจัดส่งเอกสารคืน

1. ในประเทศจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย ส่งฟรี 

2. ต่างประเทศจัดส่งโดย DHL ตามระยะทาง 

3. สแกนส่งทางอีเมลย์ ส่งฟรี 

 

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449  หรือ  Line ID: @visathai 

 

Visitors: 220,216