จดหมายชี้แจงการเดินทางต่อสถานทูต

By: professional visa [IP: 61.91.206.xxx]
Posted on: 2014-05-06 11:43:25
การเขียนจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินทางต่อสถานทูต เปรียบเสมือนการที่เราไปสมัครงานและจำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถานทูต เนื่องจากผู้สมัครยื่นวีซ่าแต่ละท่านล้วนมีจุดประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกัน แน่นอนสถานทูตไม่สามารถจะทราบความต้องการของผู้สมัครแต่ละคนได้ การเขียนจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินทางต่อสถานทูตเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางแบบมีผู้รับรอง และ รับรองตนเอง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเขียนจดหมายชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อสถานทูตควรมีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนที่ 1 ชี้แจงวัตุประในการเดินทาง ประเทศ วันเวลา ผูรับรองค่าใช้จ่าย และอื่นๆข้อมูลส่วนที่ 2 สถานที่ในการเดินทางครั้งนี้ และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆข้อมูลส่วนที่ 3 หน้าที่การงานปัจจุบัน หากไม่มีงานทำ กรุณาชี้แจงสถานะของคุณต่อสถานทูตข้อมูลส่วนที่ 4 ภาระผูกพันธ์ต่อประเทศของคุณ ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของกิจการข้อมูลส่วนที่ 5 รับรองการเดินทางกลับมายังประเทศไทย เซ็นชื่อรับรอง

บริษัทรับเขียนจดหมายชี้แจงการเดินทางต่อสถานทูต ใบละ 300 บาท
Visitors: 185,914